Helsinki tekee kaupunkitilaohjetta

salmianYleinen

Osallistu Helsinki-tyylin luomiseen. 
Helsingin kaupunki haluaa parantaa julkista ulkotilaansa. Tähän kaupunki tarvitsee asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden apua. Kaupunki haluaa tietää, miltä Helsingin julkisen ulkotilan tulisi tulevaisuudessa näyttää ja mitkä arvot ohjaavat julkisen ulkotilan suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa.

Kerro meille mistä aineksista syntyy hyvä kaupunkiympäristö huhtikuun loppuun mennessä osoitteessa http://kaupunkitilaohje.hel.fi/
Nyt avattu kysely liittyy ns. kaupunkitilaohjeen kokoamiseen. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen nimesi viime vuonna työryhmän, jossa on jäseniä yhdestätoista Helsingin hallintokunnasta, liikelaitoksesta ja virastosta.

Työryhmän tehtävänä on laatia ohjeet julkisten alueiden suunnittelussa sekä kaupunkiympäristön laadun- ja kustannushallinnassa käytettävistä periaatteista.”Laadukas ulkotila on tärkeä osa hauskaa ja toimivaa Helsinkiä. On hienoa, että nyt laadittava kaupunkitilaohje jatkaa muotoilupääkaupunkivuoden viitoittamalla tiellä”, sanoo kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

Kaupunkitilaohje laaditaan käsikirjaksi toteuttamaan Helsingin kaupungin yhteisiä kaupunkiympäristön tavoitteita. Ohjeen tehtävänä on julkisen kaupunkiympäristön laadun ja yhtenäisyyden takaaminen sekä taloudellisuuden parantaminen.

Kaupunkitilaohje antaa valmistuttuaan konkreettisia materiaalimäärityksiä sekä rakentamisen ja ylläpidon ratkaisuja. Ohjeessa kerrotaan Helsingin tapa toimia ja määritetään kaupunkikuvassa näkyvä Helsinki-tyyli.

Kaupunkitilaohje tuottaa valmistuttuaan kustannussäästöjä ja tehokkuutta hankinnoissa, suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Ohje linjaa kaupunkiympäristöä koskevia ratkaisuja ja auttaa päätöksenteossa. Se korvaa useita hajanaisia ja päällekkäisiä ohjeita ja tapoja toimia, sekä kokoaa yhteen jo tehtyjä ohjeita.

Mutta ennen kaikkea kaupunkitilaohjeen tavoite on luoda Helsingille ja helsinkiläisille parempaa ja laadukkaampaa lähiympäristöä elää, liikkua ja yrittää.

Lisätiedot:

Kysely, tietoa hankkeesta ja sen etenemisestä:
http://kaupunkitilaohje.hel.fi/